Styret


Dette er styre og tillitsmenn valgt i 2013. Som i de fleste frivillige organisasjoner kan det være vanskelig å fylle alle tillitsverv, men en dyktig valgkomite har greid det også i år.
Det er lagt inn telefonnummer på styreformann, kasserer, sekretær og styremedlem. Dersom du ønsker kontakt er det bare å ringe.Styreverv


Verv
Navn
Telefon

Valgperiode
Formann
Svein Tore Isaksen
952 93 722
Gj.v.
2014 – 2015
Viseformann
Jan Ivar Ruud

Ny
2013 – 2015
Kasserer
Per Kr. Fodstad
907 54 935
Gj.v.
2013 – 2015
Sekretær
Arne Grindheim
416 41 312
i.p.v.
2012 – 2014
Styremedlem
Martin Freiberger
990 48 560
i.p.v.
2012 – 2014
Varamann
Svend Kullerud

ny
2013 – 2014
Varamann
Svein Thoresen

ny
2013 – 2014
Varamann
Endre Steinbru

ny
2013 – 2014


Valgkomite
Dag Rune Handegård

Gj.v.
2011 – 2014
Valgkomite
Per Egil Andersen

Gj.v.
2012 – 2015
Valgkomite
Egil Erstad

Ny
2013 – 2016

Andre verv (velges for ett år)Revisor
Jan Strand
Revisor
Helge Hulleberg
Varamann
Vegard Alfsen
Varamann
Svein Isaksen


Fanebærer
Trond Strømnes
Varamann
Arne Grindheim


Fanevakt
Tonny Gerdrup
Fanevakt
Egil Erstad


Frammøteprotokoll
Vegard Alfsen
Varamann
Hans Bjørnstad


Stemmeførere

1.     1.tenor
Per Kr. Fodstad
Varamann
Jan Ivar Ruud
2.     2.tenor
Egil Erstad
Varamann
Arne Grindheim
1.     1.bass
Henning Skau
Varamann
Svein Isaksen
2.     2.bass
Terje Ellefsen
Varamann
Gunnar Hvidsten


Historisk arkivar
Vegard Alfsen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar